• IMG_0316Der indbetales 7750,-kr pr måned, som betales forud til min lønkonto.
  • Beløbet SKAL være til rådighed den sidste hverdag i måneden.
  • Horsens kommune yder et tilskud på 5715 ,-kr pr måned, så egenbetalingen bliver 2035,-kr pr måned. Juli måned er ikke betalingsfri.
  • Det er eget ansvar at søge tilskud, men jeg hjælper selvfølgelig gerne med det.
  • Der er 1 måneds opsigelse.
  • Min pris reguleres 1 gang om året,når kommunen regulerer tilskuddet.
  • Der ydes søskenderabat.
  • I privat dagpleje kan der ikke søges friplads.